Політика конфіденційності

Цей сайт збирає деякі персональні дані від своїх користувачів. Власник застосовує цю Політику Конфіденційності у питаннях взаємодії Користувача, Інших користувачів та третіх осіб з цим Сайтом. Ця Політика конфіденційності визначає, як, ким і в яких ситуаціях збирається та обробляється інформація про Користувача, отримана за допомогою Сайту. Використовуючи цей Сайт та його функціонал, Користувач погоджується з усіма умовами цієї Політики Конфіденційності відповідно до законодавства України. Будь ласка, не використовуйте цей Сайт, якщо ви не погоджуєтесь з цією Політикою Конфіденційності. Назви заголовків (статей) Політики Конфіденційності призначені лише для зручності та жодним чином не впливають на зміст чи тлумачення цієї Політики Конфіденційності. Політика Конфіденційності регулюється та тлумачиться відповідно до законодавства країни, де знаходиться юридична адреса Власника, якщо інше прямо не передбачено положеннями цієї Політики Конфіденційності. Пріоритетним правом, яке регулює відносини, пов'язані з цією Політикою Конфіденційності, є право та законодавство України.

терміни та визначення

У цій Політиці Конфіденційності, якщо з тексту прямо не випливає інше, наступні терміни матимуть наведені нижче значення: «Власник» - особа, яка володіє Сайтом та від свого імені здійснює управління Сайтом (ФОП Павловський Олег Вікторович). «Дані», «Персональні дані» - персональні дані, які стосуються Користувача та належать йому. Контролер даних (або власник) - фізична чи юридична особа, державний орган, агентство або інший орган, який самостійно або спільно з іншими визначає цілі та засоби обробки Персональних даних, включаючи заходи безпеки щодо роботи та використання цього Сайту. Контролер даних, якщо не зазначено інше, є Власником цього Сайту. "Оброблювач даних", "Диспетчер даних" - фізична або юридична особа, державний орган, агентство або інший орган, який обробляє Персональні дані від імені Контролера, як описано в цій Політиці Конфіденційності. «Політика конфіденційності» - це Політика конфіденційності. «Користувач» - фізична, юридична чи інша особа, яка уклала з Власником Угоду, яка користується Сайтом та використовує інформацію, розміщену на Сайті, здійснює Замовлення та купує на Сайті Товар або користується іншим функціоналом Сайту. «Сайт» - сукупність інформації, текстів, графічних елементів, дизайну, зображень, фото та відеоматеріалів та інших результатів інтелектуальної діяльності, а також програм для ЕОМ, що містяться в інформаційній системі, що забезпечує доступність такої інформації в мережі Інтернет за адресою: https:/ /image-market.com/

Типи даних, що оброблюються

Серед типів Персональних даних, які цей Сайт може збирати сам або через третіх осіб, якщо це конкретно прописано за умов даної Політики Конфіденційності, є: Cookies; Дані про використання; ім'я; прізвище; Стать; Дата народження; номер телефону; адреса; країна; штат; округ; Адреса електронної пошти; Поштовий індекс; різні типи даних; Місто; Податковий ідентифікатор; Ідентифікатор користувача; дані платежу; географічне положення; Ім'я користувача; номер соціального страхування (SSN); картина; Адреса для виставлення рахунку; дані, що належать до торгової точки. Повна інформація про кожен тип збираних персональних даних представлена ​​в спеціальних розділах цієї Політики Конфіденційності або в спеціальних пояснювальних текстах, що відображаються до збору даних. Персональні дані можуть надаватися безкоштовно Користувачем або, у разі використання даних, автоматично збиратися під час використання цього Сайту. Якщо не зазначено інше, всі дані, що запитуються цим Сайтом, є обов'язковими, і не надання цих даних може унеможливити надання цим Сайтом своїх послуг та обмежити Користувачеві доступ до Сайту та його функціонала. У тих випадках, коли на даному Сайті конкретно вказується, що деякі Дані не є обов'язковими, Користувачі можуть вільно не надсилати ці Дані без наслідків для доступності або функціонування Сайту та його функціоналу. Користувачі, які не впевнені, які Дані є обов'язковими, можуть зв'язатися з Власником. Будь-яке використання файлів cookie або інших інструментів відстеження цим Сайтом або власниками сторонніх сервісів, що використовуються на цьому Сайті, служить цілям надання належного та якісного доступу до Сайту та його функціоналу, необхідного Користувачем, на додаток до будь-яких інших цілей, описаних у цій Політиці Конфіденційності. Користувачі несуть відповідальність за будь-які Дані третіх осіб, отримані, опубліковані або надіслані через цей Сайт, і підтверджують Власнику, що вони мають згоду третіх осіб на надання таких Даних. При регістрації Користувача на Сайті, Користувач повинен надати всю необхідну інформацію, яку запитують на відповідній сторінці Сайту (адреса електронної пошти, контактний номер телефону, прізвище та ініціали тощо). При оформленні Замовлення, відповідно до умов Угоди, Користувач повинен надати Власнику таку інформацію: - Ім'я, по батькові та прізвище Користувача; - контактний номер телефону Користувача; - електронну пошту Користувача; - адресу доставки (якщо Товар доставляється на конкретну адресу); - породу собаки та її розміри. Методи обробки персональних даних Власник вживає відповідних заходів безпеки для запобігання несанкціонованому доступу, розкриттю, зміні або несанкціонованому знищенню Даних. Обробка даних здійснюється з використанням комп'ютерів та/або ІТ-інструментів з дотриманням організаційних процедур, методів, способів, правил і режимів, суворо пов'язаних із зазначеними цілями, відповідно до законодавства України. На додаток до Власника, у деяких випадках Дані можуть бути доступні для певних типів відповідальних осіб, пов'язаних з роботою цього Сайту (адміністрація, продаж, маркетинг, юристи, системне адміністрування) або інших осіб (таких як треті особи), сторонніх постачальників технічних послуг, поштових операторів, хостинг-провайдерів, ІТ-компаній, агенцій зв'язку і т.д.), при необхідності та можливості призначаних Власником як Оброблювачів даних. Оновлений список цих сторін може бути запрошений у Власника будь-коли. Користувач погоджується з тим, що Власник, відповідно до законодавства України, може ділитися та передавати інформацію, включаючи Персональні дані, зібрані відповідно до цієї Політики Конфіденційності, третій стороні, яка є стороною у договорі як з Власником, так і з Користувачем. Ця третя сторона може мати власні принципи і методи обробки даних. У будь-якому випадку Власник не несе відповідальності за такі принципи та методи будь-якої третьої сторони. Незалежно від того, чи передає Власник свої права третій стороні або бере участь у злитті або аналогічному вигляді передачі своїх активів у корпоративних та/або господарських взаєминах, Користувач надає Власнику право передавати Персональні дані такій протилежній стороні корпоративних та/або господарських взаємин, що набуває компанії (структурі ) або одержувачу активів.

Правові основи обробки персональних даних

Власник може обробляти Дані, що стосуються Користувачів, якщо застосовується одне з таких: - Користувачі дали свою згоду на одну чи кілька конкретних цілей. Згода на обробку Даних Користувача надається Користувачем автоматично, якщо такий Користувач прийняв рішення використати цей Сайт, і якщо це не суперечить законодавству України. Згідно з деякими законодавчими актами, Власнику може бути дозволено обробляти Персональні дані доти, доки Користувач не заперечує таку обробку («відмову»), без необхідності покладатися на згоду або будь-яку іншу з наступних правових підстав. Це, однак, не застосовується, коли обробка персональних даних регулюється європейським законодавством про захист даних; - надання Даних необхідне для виконання Угоди користувача з Користувачем та/або для будь-яких його переддоговірних зобов'язань; - обробка необхідна для дотримання юридичного зобов'язання, якому піддається Власник або третя сторона (наприклад, Інші користувачі та/або клієнти Власника) або для реалізації прав Власника або третьої сторони. - обробка пов'язана із завданням, яке виконується у суспільних інтересах або при виконанні службових повноважень, покладених на Власника; - обробка необхідна з метою дотримання законних інтересів, переслідуваних Власником чи третьою особою. У будь-якому випадку, Власник радо допоможе прояснити конкретну правову основу, яка застосовується до обробки, і, зокрема, чи є надання Персональних даних законодавчою чи договірною вимогою чи вимогою, необхідною для укладання договору.

Місце обробки персональних даних

Дані обробляються в операційних офісах Власника та будь-яких інших місцях, де знаходяться сторони, що беруть участь у обробці Даних. Залежно від розташування Користувача, передача даних може включати передачу даних Користувача в країну, відмінну від його власної. Щоб дізнатися більше про місце обробки таких даних, Користувачі можуть перевірити розділ, що містить детальну інформацію про обробку Персональних Даних. У разі будь-якої такої передачі Користувачі можуть дізнатися більше, перевіривши відповідні розділи цієї Політики Конфіденційності.

Час збереження та обробки персональних даних

Персональні дані повинні оброблятися і зберігатися стільки, скільки потрібно для мети, для якої вони були лайки. Отже: - Персональні дані, зібрані для цілей, пов'язаних з виконанням договору (Угода користувача) між Власником та Користувачем, зберігаються доти, доки такий договір не буде повністю виконаний або ж Сторони не захочуть достроково припинити взаємини. - Персональні дані, зібрані з метою дотримання та захисту законних інтересів Власника, а також для господарських/підприємницьких потреб Власника, зберігаються стільки часу, скільки необхідно для досягнення таких цілей. Користувачі можуть знайти конкретну інформацію про законні інтереси, які переслідує Власник, у відповідних розділах цього документа або зв'язавшись з Власником. Власнику може бути дозволено зберігати Дані протягом більш тривалого періоду часу, якщо Користувач дав згоду на таку обробку, якщо така згода не відкликана і якщо така згода необхідна відповідно до законодавства України. Крім того, Власник може бути зобов'язаний зберігати Персональні дані протягом більш тривалого періоду часу, коли це потрібно для виконання юридичного зобов'язання або за розпорядженням державного органу або коли цього вимагає законодавство України. Після закінчення терміну зберігання Дані мають бути видалені. Таким чином, право на доступ, право на видалення, право на виправлення та право на перенесення даних не може бути застосовано після закінчення терміну зберігання.