КОРИСТУВАЧА УГОДА

Текст цієї Угоди (далі за текстом – « Угода »), постійно розміщений у мережі Інтернет за мережевою адресою: https://image-market.com/ , містить всі істотні умови Угоди - договору приєднання, і є публічною офертою, що містить умови , на яких Користувачам надається можливість використовувати Сайт, постійно розміщений у мережі Інтернет за адресою: https://image-market.com/ . Реєстрація (авторизація) на сайті означатиме вашу згоду з умовами цієї угоди. Використовуючи або отримуючи доступ до Сайту, Ви погоджуєтесь з усіма умовами, викладеними в цій Угоді.визначення

У цій угоді, якщо з тексту прямо не випливає інше, наступні терміни матимуть такі значення:

«Власник» - особа, яка володіє Сайтом, від свого імені здійснює управління Сайтом і є продавцем Товарів, які відображені та реалізуються на даному Сайті .

«Замовлення» - сукупність Товарів, які Користувач вибрав на Сайті для їх подальшого придбання та/або вже купив, відповідно до умов цієї Угоди.

«Користувач» - фізична, юридична чи інша особа, яка уклала з Власником Угоду, яка користується Сайтом та використовує інформацію, розміщену на Сайті, здійснює Замовлення та купує на Сайті Товар або користується іншим функціоналом Сайту.

«Угода» - це Угода користувача.

«Сайт» - сукупність інформації, текстів, графічних елементів, дизайну, зображень, фото та відеоматеріалів та інших результатів інтелектуальної діяльності, а також програм для ЕОМ, що містяться в інформаційній системі, що забезпечує доступність такої інформації в мережі Інтернет за адресою:
https:/ /image-market.com/ .

«Товар» - будь-які речі, предмети, одяг чи інше, які надані на Сайті та які Користувач може придбати відповідно до умов цієї Угоди.


Умови використання.

Користувач має уважно прочитати цей документ. Якщо Користувач не погоджується з умовами цієї Угоди, він не повинен реєструватися ( авторизуватися ) на даному Сайті і не повинен використовувати його та його програмні засоби.

Якщо у будь-який час Користувач буде не згоден або не зможе погодитися з умовами цієї Угоди, Користувач повинен припинити доступ або використання Сайту.

Будь-яке використання Сайту здійснюється на розсуд Користувача. Користуючись Сайтом, Користувач підтверджує, що не вважає Сайт та його функціонал небажаними чи несправедливими.

Користувач може користуватися та мати доступ до Сайту та його функціоналу лише в тому випадку, якщо він досяг віку, з якого такий Користувач має закріплене у своїй країні (країні проживання, країні, громадянином та/або резидентом якої Користувач є) право на здійснення придбання Товарів , відповідно до законодавства, чинного в такій країні. Користувач погоджується та підтверджує, що досяг такого повноліття.

Користувач підтверджує, що не отримує доступу до Сайту та його функціоналу з будь-якої території, де використання Сайту та його функціонала не дозволено законом.

Користувач несе одноосібну відповідальність за забезпечення того, що він завжди дотримується законів, під дію яких він підпадає, та має повне законне право на використання Сайту та його функціоналу.

Користувачеві потрібний підтримуваний веб-браузер для доступу до Сайту. Користувач визнає і погоджується з тим, що Власник може перестати підтримувати даний веб-браузер для використання Сайту і що для постійного використання Сайту вам потрібно завантажити веб-браузер, що підтримується. Користувач також визнає та погоджується з тим, що продуктивність Сайту залежить від продуктивності комп'ютерного обладнання Користувача та його інтернет-з'єднання.

Користувач несе одноосібну відповідальність за керування своїм обліковим записом та паролем до свого облікового запису на Сайті, а також за збереження конфіденційності його пароля. Користувач також несе повну відповідальність за обмеження доступу до свого облікового запису. Користувач погоджується з тим, що несе відповідальність за всі дії, що відбуваються з його Обліковим записом або за допомогою його пароля самим Користувачем або іншими особами. За будь-яких обставин Користувач погоджується не давати можливість третій стороні використовувати або отримувати доступ до Сайту. Власник може змінювати функціональні можливості Сайту та процеси на Сайті на власний розсуд. Власник може на власний розсуд видалити будь-який елемент із Сайту.

В якості умови використання Користувачем Сайту, Користувач погоджується не:


- видавати себе за іншу особу або спотворювати свою приналежність до будь-якої фізичної чи юридичної особи; вразливість Сайту або будь-якої пов'язаної системи або мережі, або порушувати будь-які заходи безпеки або аутентифікації, що використовуються у зв'язку з Сайтом та такими системами та мережами; - надавати платіжну інформацію, що належить третій стороні; інструкціям Власника та чинному законодавству України. - порушувати права інтелектуальної власності Власника та третіх осіб при використанні або доступі до Сайту.


Допустиме використання Сайту та його функціоналу

Цей Сайт та його функціонал можуть використовуватись тільки в межах того, для чого вони надаються, відповідно до цієї Угоди та чинного законодавства України.

Користувачі несуть одноосібну відповідальність за те, щоб переконатися, що використання ними даного Сайту та/або його функціоналу не порушує чинне законодавство України або права третіх осіб.

Інформація про товар

Товар представлений у каталозі через фото-зразки, є оригінальною продукцією. Кожен фото-зразок супроводжується текстовою інформацією: ціною, описом товару, можливими розмірами та назвою.

Вказана на сайті ціна товару може бути змінена Власником в односторонньому порядку. У разі зміни ціни товару, замовленого Користувачем, менеджер Сайту при першій нагоді інформує про це Користувача (телефоном або електронною поштою) для отримання підтвердження або анулювання Замовлення. При неможливості зв'язатися з Користувачем, цей Замовлення вважається анульованим.


Товар та порядок придбання товарів

Супроводжуючі Товар фотографії можуть незначно відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду Товару, враховуючи особливості передачі кольорів різних пристроїв, за допомогою яких переглядається Сайт. Супровідні Товар опису/характеристики не претендують на вичерпну інформативність і можуть містити друкарські помилки. Оновлення інформації, наданої на Сайті, проводиться в міру господарської необхідності.

Замовлення може бути оформлено Користувачем самостійно через кошик Сайту або в магазині, за допомогою менеджера, адреса магазину вказана у розділі «Контакти».

Користувач Сайту має право оформити Замовлення на будь-який товар, наданий на Сайті.

У разі відсутності замовлених Користувачем Товарів на складі Власника, останній має право виключити вказаний Товар із Замовлення / анулювати Замовлення Користувача, повідомивши про це Користувача шляхом дзвінка або направлення відповідного електронного повідомлення на адресу, вказану Користувачем при реєстрації, або іншим способом.

За відсутності Товару Користувач має право замінити його аналогічним Товаром, відмовитися від цього Товару, анулювати Замовлення.

Користувач має право відмовитися від Замовлення в будь-який час до моменту його відправки Користувачеві, повідомивши Сайт зателефонувавши за контактним телефоном, який закріплений у цій Угоді.

У разі ануляції повністю або частково передплаченого Замовлення, до моменту його відправки Користувачеві, вартість анульованого Товару повертається Власником Користувачеві способом, яким Товар був оплачений, за винятком комісій банківських установ, платіжних систем або інших організацій, за допомогою яких Товар був повністю або частково передплачений Користувачем

Користувач несе повну відповідальність за надання невірних відомостей, що спричинило неможливість належного виконання Власником своїх зобов'язань перед Користувачем, відповідно до умов цієї Угоди.

Після оформлення Замовлення на Сайті Користувачеві надається інформація про передбачувану дату доставки шляхом дзвінка підтвердження на телефон, вказаний Користувачем у Замовленні. Менеджер, який обслуговує це Замовлення, уточнює деталі Замовлення, погоджує дату доставки, яка залежить від наявності замовлених Товарів на складі Власника та часу, необхідного для обробки та доставки Замовлення. Очікувана дата передачі Замовлення до Служби доставки повідомляється Користувачеві менеджером, який обслуговує Замовлення, електронною поштою або при контрольному дзвінку Користувачеві.

Ціна та порядок оплати

Ціна кожного окремого Товару визначається Власником та вказується на Сайті. Ціна Замовлення визначається шляхом складання ціни всіх включених у Замовлення Товарів, яка дорівнює сумі, що підлягає оплаті, що вказується на Сайті при оформленні Замовлення в момент його розміщення. Інформація про способи та види доставки Товару, з якою Користувач може ознайомитись та зробити вибір, відображена на Сайті.

Ціна договору дорівнює ціні Замовлення. Сума Замовлення може змінюватись в залежності від ціни, кількості чи номенклатури Товару.

Оплата на цьому Сайті здійснюється у національній валюті України – гривні .

Замовлення вважається сплаченим з моменту надходження оплати на розрахунковий рахунок Власника. Факт оплати Замовлення свідчить про згоду Користувача з умовами роботи цього Сайту.

До моменту зарахування коштів Користувача на розрахунковий рахунок Власника Товар не резервується.

У разі необхідності здійснення повернення коштів Власником Користувачеві, відповідно до умов цієї Угоди, для здійснення повернення коштів Користувач зобов'язаний надіслати Власнику Заяву про повернення коштів за допомогою надсилання листа на контактну адресу електронної пошти Власника з наступною інформацією: